Irish Officer

Cappamore Gaa Club are looking for a person to take up the role of Irish Officer within the club.

Each Club is required in have an Irish language and Culture officer on the Club Executive, in accordance with rule 7.2 of the Club constitution. The main role of the Irish Language and Culture Officer is to promote the use of the Irish language and to promote cultural activities such as Irish music and dancing in the Club. The Culture & Language Officer position should be filled by someone who has a good working knowledge of the Irish language.

The officer should provide a back-up service in the use of Gaeilge for all Officers and Members and encourage and promote the use of Irish phrases in the clubs business. Cultural activities should be organised through the very popular GAA Scór competition. This is also a great way of including more people in the Club. He/she should also liaise closely with the County Irish Officer and any relevant Committee and with other Irish/cultural organisations in the area.

If you or you know someone interested in this role please email to secretary.cappamore.limerick

Or ring me on 0877901151

Liam O hÁmhsaigh

Runaí

An Cheapach Mhór Clg.

0877901151

This email and any associated attachments are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. Any views or opinions presented are solely those of the author, and do not necessarily represent those of the Association. If you have received this email in error please notify the sender. Although the Association scans e-mail and attachments for viruses, it does not guarantee that either are virus-free and accepts no liability for any damage sustained as a result of viruses.

Tá an ríomhphost seo, chomh maith le ceangaltán ar bith a bhaineann leis, faoi rún agus baineann sé leis an duine nó leis an aonán a bhfuil an seoladh seo aige/aici, amháin. Baineann aon tuairim nó barúil a nochtar leis an údar amháin agus ní gá go mbeadh aon bhaint ag na tuairimí sin le tuairimí an Chumainn. Má fuair tú an ríomhphost seo trí bhotún, cuir an duine a chuir chugat é ar an eolas le do thoil. Cé go ndéanann an Cumann scanadh ar r-phoist agus ar cheangaltáin le haghaidh víreas, níl aon chinnteacht go bhfuil ceachtar acu saor ó víris. Ní ghlacann an Cumann le dliteanas ar bith i leith aon damáiste a eascraíonn as víris.